Rozstrzygnięcie konkursu - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego ze sfery dzialalności pożytku publicznego pn. "Organizacja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyki i Mieczysława Lipnego". Realizatorem zadania będzie Fundacja "Dudziarz.eu Kapele Wielkopolskie" z siedzibą w Lesznie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 25.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 774/2017 z dnia 16 sierpnia br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 774.2017.pdf)Zarządzenie 774.2017.pdf[ ]50 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Akademia Taekwon-do IN NAE

W związku ze złożeniem przez Akademię Taekwon-do IN NAE oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zakupu drabinek oraz luster dla dzieci do remontowanej sali ćwiczeń, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 07.08.2017. do 14.08.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.
 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C36817080710210.pdf)Treść oferty[ ]206 kB

W dniu 19 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz". Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie "Szymanowianie" z siedzibą w Szymanowie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 749/2017 z dnia 19 lipca br.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - II Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy organizacji II Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 745/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.
 
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY