Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Rawicki Piknik Motocyklowy

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017 roku. Zadanie dotyczy zorganizowania Rawickiego Pikniku Motocyklowego w dniu 25 czerwca 2017 roku na targowisku miejskim w Rawiczu. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 678/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 19 maja 2017 r. do godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator NGO

Oferta z własnej inicjatywy - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oferty z własnej inicjatywy dotyczącej sfinansowania kosztów udziału dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Rawicz w czwartkach lekkoatletycznych, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 18.04.2017. do 24.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PSZS.pdf)Oferta PSZS.pdf[ ]954 kB

Oferta z własnej inicjatywy - CRC Leszno

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno ferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zakupu strojów reprezentacyjnych dla zawodniczek CRC Leszno - sekcja Rawicz, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 06.04.2017. do 13.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta CRC Leszno.pdf)Oferta CRC Leszno.pdf[ ]1095 kB

Oferta z własnej inicjatywy - UKS Olimp

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" oferty z własnej inicjatywy dotyczącej wsparcia organizacji VII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Dziewcząt rocznika 2002 o Puchar Wiosny 2017 pod patronatem Burmistrza Gminy Rawicz, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 04.04.2017. do 10.04.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta uproszczona OLIMP.pdf)Oferta uproszczona OLIMP.pdf[ ]932 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY