Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w II edycji otwartego konkursu ofert i będą realizować w 2018 roku zadania publiczne, które zostały określone w Programie Współpracy Gminy Rawicz z organzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze dzialalności pożytku publicznego na 2018 rok. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 999/2018 z dnia 20 kwietnia br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 999.2018.pdf)Zarządzenie 999.2018.pdf[ ]699 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Szkolny Związek Sportowy

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 23.04.2018. do 30.04.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 23.04.2018.pdf)Treść oferty 23.04.2018.pdf[ ]1010 kB

Oferta z własnej inicjatywy - Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 17.04.2018. do 23.04.2018. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Treść oferty 17.04.2018.pdf)Treść oferty 17.04.2018.pdf[ ]1038 kB

II edycja otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty II konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku. Między innymi w ramach tego konkursu organizacje pozarządowe mogą składać oferty na działania związane z jublileuszem miasta w zakresach kultury i kultury fizycznej.
 
Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 961/2018 z dnia 2 marca 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert mija 3 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00.
Ofertę można składać również poprzez generator eNGO.

PARTNERZY NGO

DO GÓRY