Ogłoszenie listy kandydatów i termin głosowania

W wyniku naboru kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego w terminie okrełonym w ogłoszeniu wpłynęły 4 zgłoszenia. Pomimo, że liczba zgłoszeń pokrywa się z ilością reprezentantów stowarzyszeń w Radzie, zobowiązani jesteśmy do przeprowadzenia głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, a następnie dostarczenie do Biura Promocji i Komunikacji Społecznej karty do głosowania w terminie do 10.05.2019 r. do godz. 14.00. Zachęcamy do głosowania.