Głosowanie na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza listę kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rawicz do oddawania głosów w zarządzonych wyborach na członków Rady.
 

Nabór - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 216/2015 
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 13 października 2015 roku
 
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz o trybie powoływania członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 216.pdf)Zarządzenie nr 216/2015[ ]1231 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY