Wybory uzupełniające do Gminnej Rady DPP

Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił otwarty nabór uzupełniający na członka Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydata na członka Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia i spraw społecznych. Termin zgłaszania do 31 marca 2016 r. Treść ogłoszenia znajduje się z załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 330.pdf)Zarządzenie 330.pdf[ ]890 kB
Pobierz plik (karta zgloszeniowa.doc)karta zgloszeniowa.doc[ ]51 kB

Wyniki głosowania do RGRDPP

Informacja o wynikach wyborów - głosowania na kandydatów rawickich organizacji pozarządowych do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kadencja 2016 - 2018
 
W wyborach:
zgłoszono 3 kandydatów po jednym z 3 z 4 list wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Gminy Rawicz
zagłosowano na 3 kandydatów
2 organizacje przystąpiły do głosowania, oddając po jednym głosie na każdego kandydata
łącznie oddano 6 głosów, w tym głosów ważnych 6

Głosowanie na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza listę kandydatów na członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rawicz do oddawania głosów w zarządzonych wyborach na członków Rady.
 

Nabór - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 216/2015 
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 13 października 2015 roku
 
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz o trybie powoływania członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 216.pdf)Zarządzenie nr 216/2015[ ]1231 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY