Sierpniowe posiedzenie Rady Pożytku

30 sierpnia 2017 roku odbyła się pierwsza po wakacjach narada Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkowie Rady ustalili w pierwszej kolejności, że narady odbywać się będą w II półroczu br. raz w miesiącu. Powodem jest ożywiony okres planowania budżetu na 2018 rok oraz intensywne prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi, który obowiązywać ma w przyszłym roku. Jednocześnie Rada zapoznała się z realizacją Programu Współpracy za 2016 rok oraz stopniem zaawansowania realizacji tegorocznego Programu. Poza tym członkowie Rady ustalili harmonogram swojej pracy oraz zakres swoich obowiązków. 

Skład Prezydium Rady

W dniu 18 listopada 2016 r. podczas pierwszego posiedzenia Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkowie Rady wybrali spośród się skład Prezydium. Przewodniczącym Rady został Pan Waclaw Szymczak, jego Zastępcą został Pan Kazimierz Machowiak, a Sekretarzem Pan Michał Turski. Członkowie Rady zapoznali się również z Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Zaproponowano zmiany w Programie, które zostaną dopisane do Programu współpracy na 2018 rok. W załącznikach przedstawiamy pierwsze uchwały Rady. 

 

Członkowie Rady

Burmistrz Gminy Rawicz Zarządzeniem z dnia 23 czerwca 2016 formalnie powołał członków Rawickiej Gminnej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa 2 lata. Prezentujemy listę kandydatów.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 407 powołanie Rady.pdf)Zarządzenie 407 powołanie Rady.pdf[ ]369 kB

II otwarty nabór na członka Rawickiej Rady

Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił II otwarty nabór uzupełniający na członka Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydata na członka Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia i spraw społecznych. Termin zgłaszania od 27 do 11 maja 2016 r. Treść ogłoszenia znajduje się z załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie i treść ogłoszenia.pdf)Zarządzenie i treść ogłoszenia.pdf[ ]875 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY