Planowane wydarzenia w 2018 roku - prośba o przesłanie informacji

Podczas październikowej Kawiarenki NGO, która odbyla się 3.10. zostały omówione założenia do Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi. W trakcie dyskusji okazało się, że istneje konieczność poznania bardziej konkkretnych informacji na temat planowanych przez stowarzyszenia działań w przyszłym roku. Wynika to nie tylko z potrzeby wprowadzenia konkretnych zadań do przyszłorocznego programu i określenia form wsparcia tych przedsięwzięć, ale też ze względu na przypadający w przyszłym roku jubileusz miasta. 
Zaprpoponowano poszerzenie informacji zawartej w udostępnionej wcześniej ankiecie, w części dotyczącej planowanych projektów na 2018 rok, o terminy realizacji poszczególnych zadań oraz o ich orientacyjny koszt. Tabelę taką zamieszczamy w załączniku. Tabelę wraz ankietą można dosyłać w ustalonym wcześniej terminie czyli do 27 paździenika 2017 roku na adres e-mail: promocja@rawicz.eu.
Załączniki:
Pobierz plik (Planowane imprezy w roku 2018.doc)Planowane imprezy w roku 2018.doc[ ]359 kB

Korporacyjne źródła pozyskiwania środków

Dzięki uprzejmości Centrum PISOP udostępniamy materiał dotyczący aktualnych korporacyjnych źródeł pozyskiwania funduszy na realizacje projektów przez organizacje pozarządowe. Zapraszamy do lektury umieszczonej w załączniku.  

Załączniki:
Pobierz plik (fundacje.pdf)fundacje.pdf[ ]621 kB

Zmiana miejsca październikowej Kawiarenki

UWAGA!!! Ze względu na trwający remont instalacji elektrycznej w Domu Kultury, październikowa i listopadowa "Kawiarenka NGO" odbędą się w stołówce Szoły Podstawowej nr 6 (w byłym Gimnazjum w Sierakowie). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z Gminą Rawicz w 2018 roku.

"Kawiarenka NGO" - 3 października 2018 roku, godzina 19.00 - SP nr 6 (byłe Gimnazjum w Sierakowie)    

Spotkanie poświęcone będzie Programowi Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. W spotkaniu uczestniczyć będzie Pani Elżbieta Gazda-Zielony - doradca Centrum PISOP. Pani Elżbieta będzie do Państwa dyspozycji w trakcie Kawiarenki w celu skonsultowania bieżących spraw dotyczących Państwa dzialalności. 

Konsultacje programu współpracy na 2018 rok

W dniu 4 września Burmistrz Gminy Rawicz podjął zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych nad programem współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Konsultacje potrwają do 10 listopada. 

Załączniki:
Pobierz plik (SKM_C36817090415580.pdf)SKM_C36817090415580.pdf[Treść Zarządzenia]249 kB
Pobierz plik (Ankieta na 2018 rok.doc)Ankieta na 2018 rok.doc[Ankieta do edycji]381 kB
Pobierz plik (Program współpracy 2017 po sesji 23.11.pdf)Program współpracy 2017 po sesji 23.11.pdf[ ]160 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY