Dane rynku pracy

W końcu miesiąca kwietnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1.072 bezrobotnych (w tym 638 kobiet tj. 59,3% ogółu bezrobotnych).

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca kwietnia 2020 roku, 199 osób posiadały prawo do zasiłku, stanowiły one 18,6% ogółu bezrobotnych. W miesiącu kwietniu 2020 roku zarejestrowano 104 nowych bezrobotnych, tj. o 63 osoby mniej niż w miesiącu marcu 2020 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 94,2% - to osoby poprzednio pracujące (98 os.).

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 8 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 7,7% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły w załączniku.

 
 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Zaktualizowano: 2020-05-05
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (2020-05-05 Infor. o sytuacji na rynku  pracy kwiecień 2020r..pdf)Sytuacja na rynku pracy [kwiecień 2020]175 kB
Pobierz plik (2020-05-05 zał.3.pdf)Statystyka zawodów [Statystyka dotycząca zawodów zadeklarowanych przez bezrobotnych z gminy Rawicz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu]528 kB
DO GÓRY