Dane rynku pracy

W końcu miesiąca grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 988 bezrobotnych (w tym 610 kobiet tj. 61,7% ogółu bezrobotnych).

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca grudnia 2019 roku, 195 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 19,7% ogółu bezrobotnych. W miesiącu grudniu 2019 roku zarejestrowano 187 nowych bezrobotnych, tj. o 17 osób więcej niż w miesiącu listopadzie 2019 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 87,7% - to osoby poprzednio pracujące (164 os.).

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 5 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 2,7% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły w załączniku.

 
 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Zaktualizowano: 2020-01-08
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (2020-01-08 Infor. o sytuacji na rynku  grudzień 2019.pdf)Sytuacja na rynku pracy [grudzień 2019]167 kB
Pobierz plik (2020-01-08 załącznik.3..pdf)Statystyka zawodów [Statystyka dotycząca zawodów zadeklarowanych przez bezrobotnych z gminy Rawicz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu]211 kB
DO GÓRY