Dane rynku pracy

W końcu miesiąca października 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1018 bezrobotnych (w tym 630 kobiet tj. 61,9% ogółu bezrobotnych).

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca października 2019 roku, 206 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 20,2% ogółu bezrobotnych. W miesiącu październiku 2019 roku zarejestrowano 210 nowych bezrobotnych, tj. o 28 osób mniej niż w miesiącu wrześniu 2019 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 91,4% - to osoby poprzednio pracujące (192 os.).

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 5 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 2,4% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły w załączniku.

 
 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Zaktualizowano: 2019-11-14
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (2019-11-06 Sytuacji na lok. rynku  pracy październik.pdf)Sytuacja na rynku pracy [październik 2019]173 kB
Pobierz plik (2019-11-14 zał.3..pdf)Statystyka zawodów [Statystyka dotycząca zawodów zadeklarowanych przez bezrobotnych z gminy Rawicz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu]216 kB
DO GÓRY