Wszystkie drogi prowadzą do Rawicza

Rawicz jako miasto powiatowe jest naturalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym z bogatą ofertą instytucji finansowych oraz liderem w kreowaniu sprzyjającej rzeczywistości okołobiznesowej.

Leży w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Gmina bardzo  dobrze wpisuje się w główne arterie komunikacyjne kraju. W gminie Rawicz krzyżują się S5 z DK 36. Patrząc globalnie, teren gminy znajduje się w strefie oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65. Od Wrocławia, leżącego przy autostradzie A4, dzieli nas 60 km; od Poznania natomiast, leżącego przy autostradzie A2 - 100 km. Odległość z Rawicza do Berlina wynosi 300 km.

Pod  względem urbanistycznym Rawicz uważany jest za największą i najbardziej reprezentatywną realizację w Wielkopolsce po 1500 roku. O jego randze  świadczy tak układ urbanistyczny jak i wiele cennych obiektów  zabytkowych, które mają wielką wartość historyczną. Zachowane w całości pierwotne założenie urbanistyczne ma kształt prostokąta - przeciętego osiami komunikacyjnymi z szachownicowym układem ulic wewnętrznych i ciasną zabudową obrzeżną kwartałów. Obszar gminy zajmuje 133,64 km2, z czego 7,81 km2, to miasto Rawicz. Gminę zamieszkuje około 29 600 osób, z czego w samym Rawiczu mieszka ich prawie 20 300. W granicach administracyjnych gminy znajdują się 22 sołectwa.
Gmina posiada tereny inwestycyjne stanowiące podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zakresie pozyskiwania Inwestorów zagranicznych Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy ściśle współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych http://www.paiz.gov.pl/dlaczego_polska .
Inwestorzy prowadzący działalność na terenie Gminy Rawicz objęci są opieką poinwestycyjną.

DO GÓRY