Lista organizacji pozarządowych

Dział "lista organizacji/adresy" jest aktywny.

W przypadku zmian w danych teleadresowych prosimy o kontakt promocja@rawicz.eu

 

 
STOWARZYSZENIA:
 1. Bractwo Kurkowe
  ul. Targowa 1
  63-900 Rawicz
  Cel: pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego, podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractwa.
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci, Niemowląt – Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji
  ul. Grota Roweckiego 11b
  63-900 Rawicz
 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawiczu
  ul. I. Buszy 5

  63-900 Rawicz
  Cel: zrzeszanie emerytów i rencistów w celu poprawy ich warunków socjalno – bytowych oraz organizacja ich czasu wolnego.
 4. Polski Związek Diabetyków Zarząd Rejonowy Leszno Koło Rawicz
  ul. Akacjowa 29
  63-900 Rawicz
  Cel: działalność na rzecz osób chorych na cukrzyc.
 5. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Rawicz
  ul. I. Buszy 5
  63-900 Rawicz;
 6. Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
  ul. I. Buszy 5
  63-900 Rawicz
  Cel: wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcz.
 7. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
  Urząd Miejski Gminy Rawicz
  ul. Piłsudskiego 21 pokój 10
 8. Polski Związek Filatelistów koło Rawicz
  Muzeum Ziemi Rawickiej
  Rynek Ratusz
  Cel: wspieranie lokalnych filatelistów, upowszechnianie wiedzy o historii filatelistyk.
 9. Stowarzyszenie Animatorów Kultury „AKiMRA”
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
  Cel:
  upowszechnianie kultury i sztuki, wzmacnianie zainteresowania działaniami kulturalno - artystycznymi.
 10. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu
  ul. Grota Roweckiego 9f
  63-900 Rawicz

  Cel: ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.
 11. Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”
  ul. Grota Roweckiego 6
  63-900 Rawicz

  Cel: organizacja zajęć rekreacyjno – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
  www.pomocnadlon.rawicz.pl
 12. Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”
  ul. Grota Roweckiego 9
  63-900 Rawicz
  Cel: działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
 13. Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość”
  ul. Marszałka Piłsudskiego 21 (podwórze)
  63-900 Rawicz
  Cel: prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu.
 14. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz
 15. Towarzystwo Przyjaciół Rawicza
  Rawicka Biblioteka Publiczna
  ul. Targowa 1
  63-900 Rawicz
  Cel: popularyzacja wiedzy o historii Rawicza, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego.
 16. Związek Inwalidów Wojennych RP (ZBOWiD)
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz
 17. Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej
  Szkoła Podstawowa w Masłowie
  ul. Śląska 58
  63-900 Rawicz
  Cel: popularyzacja edukacji wczesnoszkolnej i wiedzy o jej nauczaniu, prezentowanie opinii i potrzeb nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 18. Związek Sybiraków koło Rawicz;
  ul. Kopernika 2
  63-900 Rawicz
 19. Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”;
  Szymanowo 101
  63-900 Rawicz
  Cel: kultywowanie lokalnej tradycji, ochrona dorobku kulturalnego i artystycznego zespołu i rozwój dorobku kulturalnego wsi polskiej południowo – zachodniej Wielkopolski.
 20. Stowarzyszenie Rawicki Klub "Amazonka"
  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
  63-900 Rawicz
  Cel: działania na rzecz kobiet chorych na raka piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej.
 21. Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP
  ul. Wyszyńskiego 10
  63-900 Rawicz
  Cel: udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 22. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych o/Rawicz sekcja Rawicz
  Sierakowo, ul. Wzgórze 12
  63-900 Rawicz
  Cel: zrzeszanie osób interesujących się hodowlą gołębi pocztowych, racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych.
 23. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz
  ul. Przyjemskiego 35
  63-900 Rawicz
  Cel: stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.
 24. Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
  ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29a
  63-900 Rawicz

  www.rutw.eu, rutw@o2.pl
  Organizacja pożytku publicznego, cel: stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
 25. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego w Rawiczu
  ul. Scherwentkego 13
  63-900 Rawicz

  Cel: działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
 26. Zarząd Rejonowy PCK w Rawiczu
  ul. Buszy 5
  63-900 Rawicz
  Cel: pomoc humanitarna, pomoc w przypadkach kataklizmów żywiołowych, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 27. Rawickie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  ul. Gen. Grota Roweckiego 2a/20

  63-900 Rawicz
  Cel: integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego
  tel. 698-370-400
 28. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Rawicz
  ul. Przyjemskiego 4,
  63-900 Rawicz
  Cel: organizacja rajdów, szkoleń, imprez krajoznawczych, znakowanie szlaków turystycznych;
 29. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "No i co!" w Łaszczynie
  Łaszczyn, ul. Osiedlowa 12
  63-900 Rawicz
  tel. 512 223 953, 600 418 160
  email: sak.noico@gmail.com
  Przewodnicząca Zarządu: Adriana Naskręt
  Cel: działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności wiejskiej. 
 30. Spółdzielnia Socjalna Filar
  ul. Spokojna 17
  63-900 Rawicz
  Cel: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, usuwanie barier architektonicznych.
 31. Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza
  Wydawy 5a
  63-900 Rawicz
  tel. kom. 509 332 231
  strona internetowa: www.sites.google.com/site/rawickie/
  Cel: ratowanie ginących ras polskich oraz promowanie ras hodowlanych na terenie całej Europy.
 32. Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
  Żylice 9
  63-900 Rawicz
  tel. 781975806
  email: krysia200656@o2.pl
 33. Chór im. Św. Wojciecha parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10
  63-900 Rawicz,
  tel. 65 545 20 20, 506 285 938 - dyrygent
  strona internetowa: www.facebook.com/chor.wojciecha.3
  Chór wielopokoleniowy, mieszany, liczący ok. 60 osób; założony przed ponad 90-u laty przez p. Scherwentke; oprawa liturgiczna uroczystości i świąt parafialnych, uroczystości w regionie; koncerty wyjazdowe; obecny dyrygent: Przemysław Klima.
 34. Stowarzyszenie "Szymanowianie" w Szymanowie
  Szymanowo 26
  63-900 Rawicz
  tel. 602898468
  email: szymanowianie@gmail.com
  Cel: prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania,, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest również wspieranie rozwoju wsi Szymanowo i jej mieszkańców.
 35. Rawickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "SZANSA"
  ul. Mikołajewicza 12B/17
  63-900 Rawicz
  email: szansa.rson2@gmail.com
  Cel: ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.
 36. Spółdzielnia socjalna "SMAK-BISTRO"
  ul. Przyjmy-Przyjemskiego 35
  63-900 Rawicz
  Cel: Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 37. Stowarzyszenie "Samorządni PRA"
  ul. Akacjowa 15
  63-900 Rawicz
  Cel: Stowarzyszenie „Samorządni PRA” powstało z myślą o ludziach i instytucjach, które chcą się aktywnie włączyć w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gminy Rawicz i Powiatu Rawickiego
 38. Stowarzyszenie Spotkań Twórczych STROJOWNIA
  ul. Ryblewskiej-Cichońskiej 7d/10
  63-900 Rawicz

 39. Stowarzyszenie "Uśmiech Czwórki"
  Szkoła Podstawowa nr 4
  ul. Broniewskiego 5
  63-900 Rawicz

 40. Stowarzyszenie "Retro Moto Rawicz"
  ul. Kopernika 12
  63-900 Rawicz

 41. Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej
  ul. Gen. Grota Roweckiego 9
  63-900 Rawicz
  Cel: działalność na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osó zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocja ekonomii społecznej.

 42. Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz
  ul. Szarych Szeregów 3
  63-900 Rawicz

 43. Stowarzyszenie Hazy To My
  Zielona Wieś 94
  63-900 Rawicz

 

Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe

 1. Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz
  ul. Grota Roweckiego 13
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: piłka nożna
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 2. Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” w Rawiczu
  ul. Strzelecka 14d
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: piłka nozna
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”
  ul. Grota Roweckiego 6
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: lekkoatletyka
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan” Dębno Polskie”
  ul. Broniewskiego 5
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: piłka nożna
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu
  OSiR Rawicz
  ul. Spokojna 1
  63-900 Rawicz
  Cel: upowszechnianie sportu masowego, sportu szkolnego.
 6. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 (podwórze Urzędu)
  63-900 Rawicz
  Cel: upowszechnianie sportu masowego mieszkańców wsi.
 7. Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz
  ul. Kopernika 9
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: koszykówka męska
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 8. Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”
  ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: żużel
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 9. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”
  ul. Targowa 1
  63-900 Rawicz

  dyscyplina: szachy 
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 10. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
  ul. Kopernika 9
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: koszykówka żeńska, judo
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 11. Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II
  ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz
  Cel: sport osób niepełnosprawnych.
 12. Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu
  ul. Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: pływanie
  Cel: szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.
 13. Uczniowski Klub Sportowy „Sierakowo” przy Gimnazjum w Sierakowie
  ul. Przyjemskiego 35
  63-900 Rawicz
  Cel: upowszechnianie sportu masowego, rekreacji i turystyki.
 14. Szkolny Klub Sportowy „Sagitta”
  ul. J. Dąbrowskiego 29
  63-900 Rawicz
  Cel: propagowanie sportu szkolnego i historii LO
 15. Rawicki Klub Karate "Surem"
  ul. Dąbrowskiego 29d/20
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: karate
 16. Rawicki Klub Sportowy "Bock"
  ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz; bockrawicz@wp.pl; www.bock-rawicz.pl; tel. 605 583 119
  dyscyplina: strzelectwo sportowe - pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa
  nr rejestru Starostwa Powiatowego 12/2006 z dnia 2.02.2006.
 17. Akademia Taekwondo "IN NAE"
  ul. Grunwaldzka 58
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: taekwondo
 18. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"
  ul. Dąbrowskiego 33
  63-900 Rawicz
  dyscyplina: judo, siatkówka
 19. Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno, Sekcja Rawicz
  ul. Szyszkowa 10
  64-100 Leszno
  email: biuro@crc.pl
  dyscyplina: akrobatyka sportowa
 20. Klub Sportowy "Sporty Walki Rawicz"
  ul. Zapolskiej 18
  63-900 Rawicz
  email: sportywalkirawicz@wp.pl
  tel. 503 013 240
  dyscyplina: sporty walki, boks
 21. Uczniowski Klub Sportowy LPFA Rawicz
  ul.Westerplatte 3a/9
  63-900 Rawicz
  www.lpfa.pl
  Cel: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  dyscyplina: piłka nożna
 22. Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów "BIKE"
  Łaszczyn 1
  63-900 Rawicz
  facebook.com/BikeRawicz/
  e-mail: rmateusz76@gmail.com
  tel. 693 426 956

KLUBY, ZESPOŁY I INNE ORGANIZACJE

 1. Grupa Al.-Anon „Odnowa”
  ul. Mikołajewicza 12
  63-900 Rawicz
  Cel: działalność aktywizująca osoby uzależnione od alkoholu.
 2. Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Rawiczu
  ul. I.Buszy 5
  63-900 Rawicz
  Cel: popularyzacja krwiodawstwa, wspieranie członków HDK.
 3. Klub Seniora "U Klementyny”
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  Cel: umożliwianie ludziom starszym i samotnym wzajemnych kontaktów z kulturą i turystyką.
 4. Klub Seniora "Wrzos" przy PKPS
  ul. Buszy 5
  63-900 Rawicz
  Cel: integracja ludzi starszych.
 5. Klub Złotej Jesieni "Złoty liść"
  ul. Targowa 1
  63-900 Rawicz
  Cel: integracja ludzi starszych.
 6. Ośrodek Terapetyczno - Rekreacyjny "Nowy Świat"
  ul. Wały J. Dąbrowskiego 15
  63-900 Rawicz
  Cel: organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, działaność charytatywna.
 7. Orkiestra Dęta przy Domu Kultury w Rawiczu
  Dom Kultury w Rawiczu
  ul. Targowa 1
  63-900 Rawicz
  Cel: kształcenie nowych członków kapeli, uświetnianie uroczystości państwowych i związanych z gminą Rawicz.
 8. Zespół Dziecięcy „Florentynki”
  Dębno Polski
 9. Zespół Folklorystyczny „Dębioki”
  Dębno Polskie
 10. Kabaret „Katarzynki”
  Słupia Kapitulna
  Cel: integracja mieszkańców wsi, organizacja wolnego czasu, tworzenie kultury swojego środowiska.
 11. Chór „Arion”; Dom Kultury
  ul. Targowa 1
  63-900 Rawicz
  Cel: rozpowszechnianie kultury śpiewu zbiorowego w społeczeństwie i rodzinie.
 12. Koło Śpiewacze im. K. Kurpińskiego w Sarnowie
  Ratusz w Sarnowie
  Rynek 1
  63-900 Rawicz
  Cel: kultywowanie i propagowanie ruchu śpiewaczego i polskiej pieśni chóralnej.
 13. Kapela Dudziarska przy Domu Kultury w Rawiczu
  ul. Targowa 1
  63-900 Rawicz
  Cel: nauka gry na dudach i budowy dud.
 14. Chór Miriam przy parafii św. A.Boboli w Rawiczu;
  Cel: kultywowanie sakralnej pieśni chóralnej.
 15. Grupa Artystyczna R-4; Muzeum Ziemi Rawickiej
  Ratusz Rynek
  , Rawicz
  Cel: wspólne działania artystyczne, wspieranie twórczości.
 16. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 3 w Rawiczu
  Cel: działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla.
 17. Samorząd mieszkańców Osiedla nr 4 w Rawiczu;
  ul. Westerplatte 5b/3
  63-900 Rawicz;
  Cel: działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla.
 18. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 5 w Sarnowie;
  Ratusz w Sarnowie
  63-900 Rawicz
  Cel: działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla.
 19. Klub ekologiczny nr 33
  Cel: edukacja i upowszechnianie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 20. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej oddział nr 30 przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP
  ul. Wyszyńskiego 10
  63-900 Rawicz
 
JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
 1. OSP Sarnowa
  Rawicz, ul. Strażacka 4
 2. OSP Rawicz
  Rawicz, ul. Scherwentkego 13
 3. OSP Łaszczyn
  Łaszczyn 70
 4. OSP Szymanowo
  Szymanowo 70
 5. OSP Zielona Wieś
  Zielona Wieś 51
 6. OSP Wydawy
  Zielona Wieś 51
 7. OSP Łąkta
  Łąkta 2a
 8. OSP Ugoda
  Ugoda 11a
 9. OSP Zawady
  Zawady 22
 10. OSP Słupia Kapitulna
  Słupia Kapitulna 133
 11. OSP Izbice
  Izbice 61
 12. OSP Dębno Polskie
  Dębno Polskie, ul. Wrocławska 4
 13. OSP Żołędnica
  Żołędnica 42

 

DO GÓRY