Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2018 roku. Wzór oferty oraz treść ogłoszenia (Zarządzenie NR 887/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.) zamieszczamy w załączniku. Termin składania ofert do 22 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
 
 
 
Ofertę można składać również poprzez generator NGO.

 

DO GÓRY