Rozstrzygnięcie konkursu - Organizacja Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz

W dniu 19 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju w Powożeniu Zaprzęgami Jedno- i Parokonnymi o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz". Realizatorem zadania będzie Stowarzyszenie "Szymanowianie" z siedzibą w Szymanowie. W celu realizacji zadania zostanie przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł. Poniżej treść Zarządzenia nr 749/2017 z dnia 19 lipca br.

 

DO GÓRY