Program ochrony zwierząt

UCHWAŁA NR XXXVI/381/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2017.