Strajk nauczycieli – komunikat gminy

W 5 placówkach do strajku zamierzają przystąpić wszyscy nauczyciele, w pozostałych dyrektorzy będą dysponowali wąską kadrą. Wszystkie gminne placówki informują rodziców o utrudnieniach, jakie wiążą się z ogólnopolskim strajkiem w oświacie. 
 
Władze gminy Rawicz podjęły decyzję, aby niektóre gminne placówki umożliwiły prowadzenie zajęć dla dzieci. Alternatywne formy zajęć dla dzieci zadeklarowała Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. W godzinach otwarcia Biblioteki i filii dzieci mogą korzystać z zajęć komputerowych, gier planszowych i zajęć bibliotecznych w grupach do 20 osób, za zgodą i odpowiedzialnością rodziców. Z kolei Muzeum 8 kwietnia w godz. 11.00 - 13.00 przygotowało zajęcia warsztatowe o tematyce regionalnej. Tutaj zgłoszenia dzieci są przyjmowane telefonicznie (65 545 35 75) do wyczerpania limitu miejsc. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach. Są to propozycje opieki doraźnej, nie całodziennej.
 
Z kolei ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia przedszkola/szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni.