Strajk nauczycieli - komisje egzaminacyjne

W związku z tegorocznymi egzaminami: gimnazjalnym (10-12.04.2019 r.) i ósmoklasisty (15-17.04.2019 r.) oraz trudnościami, jakie mogą wystąpić w szkołach z powołaniem zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących podczas egzaminów z powodu strajku nauczycieli, informujemy, że członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas egzaminów może być każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne.
 
Wszystkie chętne osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, które chciałyby pełnić taką rolę, prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do dyrektorów gminnych szkół podstawowych. 
Dane kontaktowe do szkół znajdują się tutaj: 
Wystarczy podać: imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot i numer 
tel. kontaktowego, ostatnie miejsce zatrudnienia oraz termin egzaminu, w którym osoba jest gotowa wziąć udział. Aby pełnić taką rolę, nie trzeba pracować w szkole.
 
Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?  
Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.
Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe udostępnione na stronach internetowych każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
 
DO GÓRY