Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - informacja dla rodziców

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych będą uczestniczyli absolwenci klas gimnazjalnych i absolwenci klas VIII szkół podstawowych. 

 

W związku z powyższym informujemy, że Wielkopolski Kurator Oświaty opublikował na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2019/2020.
Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator dostępny jest w serwisie w zakładce: Szkoły i organy prowadzące, Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie.
 
INFORMACJE: http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie.