Nabór do szkół i przedszkoli 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. 1000, 1290, 1669 i 2245) określa się: 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 63/2019 z 14.01.2019 r.

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Kryteria - szkoły

Kryteria - przedszkola

 
Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.
Dostęp do systemu jest możliwy od dnia 28 stycznia 2019 r. pod adresem:

Kliknij i przejdź do systemu