Projekt unijny dla Szkoły Podstawowej w Sierakowie

Sierakowska placówka, która jest koordynatorem nowego unijnego projektu Erasmus plus w latach 2018-2020 będzie miała okazję współpracować ze szkołami z Czech, Niemiec, Słowacji oraz Macedonii. Na wymianę uczniów i nauczycieli otrzymano dotację w wysokości 29.892 euro. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się w tym roku kalendarzowym w Polsce.

Tytuł projektu „Voices” ma na celu wyposażyć uczniów szkoły w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesów w przyszłym dorosłym życiu. Uczniowie w trakcie dwóch lat będą tworzyć europejski magazyn szkolny. Zajmą się tematami dotyczącymi np. dziedzictwa kulturowego, nowoczesnej technologii, relacji międzyludzkich oraz ochrony środowiska.

W trakcie spotkań nauczyciele będą brali udział w szkoleniach dotyczących między innymi motywowania uczniów do nauki, jak unikać porażek, technologii informacyjnej w klasie.
Celem jest podnoszenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców dla poszanowania innych kultur i narodów.

Projekt ma na celu stworzenie środowiska edukacyjnego w którym uczniowie i nauczyciele pracują razem, aby osiągnąć wspólne cele poprzez komunikację, współpracę, wzajemną tolerancję i szacunek.

Istotnym celem jest także wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania twórczych osobowości uczniów poprzez działalność edukacyjną, jak również popularyzacja nauczania języka angielskiego wśród młodzieży europejskiej. Takie wymiany uczniów doskonalą naukę języka angielskiego, rozwijają kreatywność oraz umiejętności społeczne, komunikacyjne w nowych międzykulturowych okolicznościach, które maja na celu rozwój integrującej się Europy.
 

DO GÓRY