Dlaczego warto zainwestować w Rawiczu?

 

Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w gminie Rawicz, Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik oddał do dyspozycji inwestorów i przedsiębiorców Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, którego zadaniem jest pomoc w przejściu procedur administracyjnych i opieka poinwestycyjna dla inwestora. Jednocześnie sam przez cały czas nadzoruje przebieg poszczególnych etapów zakładania i prowadzenia inwestycji w gminie, w każdym momencie będąc również do dyspozcji inwestora.

 

Rawicz zawsze otwarty to hasło, które od 2008 roku przyświeca gminie Rawicz. Jest punktem wyjścia do wszystkich podejmowanych przez samorząd działań. Rawicz otwarty jest na Inwestora, innowacje w dziedzinie edukacji, czy sportu oraz tradycje w zakresie kultury.

 

Biorąc pod uwagę jak ważne i niestety obecnie niedoceniane jest w Polsce szkolnictwo dualne, burmistrz Gminy Rawicz położył ogromny nacisk na lepsze skomunikowanie i skoordynowanie działań szkól zawodowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz działających na terenie gminy przedsiębiorców. Celem działań ma być dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb działających i przyszłych przedsiębiorców i inwestorów.

W ramach współpracy Gminy Rawicz z Politechniką Wrocławską powstała aplikacja „Wirtualni zawodowcy” jako narzędzie wsparcia doradców zawodowych, uczniów i rodziców. Aplikacja VR pod Oculus Go umożliwia im działanie w wirtualnej rzeczywistości odtwarzającej potencjalne miejsce pracy. Jest poświęcona zawodom deficytowym na rynku pracy, zwłaszcza lokalnym. Będzie stopniowo rozszerzana o kolejne zawodowy (obecnie dotyczy zawodu spawacza). Ścisła współpraca z doradcami zawodowymi umożliwiła dialog na wielu płaszczyznach i w odpowiedzi na potrzeby młodzieży jak i samych doradców, decyzją Burmistrza Gminy Rawicz, zwiększono godziny ich pracy z uczniami.

 

 

Rawicz leży w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Gmina bardzo dobrze wpisuje się w główne arterie komunikacyjne kraju. W gminie Rawicz krzyżują się S5 z DK 36. Patrząc globalnie, teren gminy znajduje się w strefie oddziaływania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65. Od Wrocławia, leżącego przy autostradzie A4, dzieli nas 60 km; od Poznania natomiast, leżącego przy autostradzie A2 - 100 km. Odległość z Rawicza do Berlina wynosi 300 km. Najbliższymi przejściami granicznymi są: na zachodzie - Zgorzelec-Goerlitz (z Niemcami), na południu: Kudowa Zdrój-Nachod oraz Lubawka-Kralovec (z Czechami). Przez Rawicz przebiega międzynarodowa linia kolejowa Wrocław-Poznań (E 59).

 

Obszar gminy zajmuje 133,64 km2, z czego 7,81 km2, to miasto Rawicz. Gminę zamieszkuje około 29 600 osób, z czego w samym Rawiczu mieszka ich prawie 20 300. W granicach administracyjnych gminy znajdują się 22 sołectwa.
 
Poza czynnikiem "miękkim", jak korty tenisowe, kryta pływalnia, zabytkowe kamienice, czy kąpielisko, uroku i niepowtarzalności dodają Rawiczowi zwłaszcza: jego układ urbanistyczny, oparty na planie szachownicy, zachowany w niezmienionej formie od powstania miasta do dziś, a także piękne rawickie Planty. Jedyne takie w Polsce, a może nawet w Europie planty są pozostałością dawnych fortyfikacji miejskich. Dziś stanowią atrakcję turystyczną. Dla mieszkańców Rawicza i okolic są głównym miejscem rodzinnych spacerów, są też idealną trasą  dla biegaczy i uprawiających nordic walking.
Nie bez znaczenia jest szeroka oferta usług medycznych, czy dobrze rozwinięta sieć hoteli.
 
 
 
* Wszystkim osobom, które wzięły udział w filmie dziękujemy za współpracę i poświęcony czas.
 
 
 
DO GÓRY