Elementarz tworzenia projektów

Przedstawicieli organizacji, którzy chcą przygotowywać dobre projekty i z sukcesem sięgać po pieniądze na ich realizację, zapraszamy do udziału w najbliższych wydarzeniach organizowanych w Rawiczu.
 
Najbliższe wydarzenia kompleksowo przygotują przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej do tworzenia projektów i wypełniania wniosków o dofinansowanie. 
Już 27 listopada w godz. 8.30 do 15.30 zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „ABC pisania projektu”. 
Z kolei 5 grudnia o godz. 18.00, podczas Kawiarenki dla NGO, spotkanie pn. „Praca z generatorem wniosków”
 
 
 
 
 
 
Podczas szkolenia, prowadzonego przez specjalistkę Centrum PISOP Monikę Wieczorek,  omówione zostaną takie elementy, jak:
  • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
  • charakterystyka grupy docelowej,
  • kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
  • harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
  • zasady konstruowania budżetu projektu.
Z kolei 5 grudnia o godz. 18.00, podczas Kawiarenki dla NGO, Michał Turski z Urzędu Miejskiego w Rawiczu poprowadzi spotkanie pn. „Praca z generatorem wniosków”. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak krok po kroku wypełnić wniosek o finansowanie projektu. 
Zarówno szkolenie 27 listopada, jak i spotkanie 5 grudnia odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu  (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21)  w Sali Sesyjnej.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem do 24 listopada, na adres: wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie; www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Więcej informacji udziela Wojciech Grześkowiak pod wskazanym mailem oraz numerem telefonu 65 520 78 86. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
 
DO GÓRY