Otwarte spotkanie konsultacyjne

W dniu 19 marca (czwartek) o godzinie 18.00 w sali sesyjnej (s.102) Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 

 

 

W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Rawicz w szczególności podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), których cele statutowe związane są z rozwojem gminy Rawicz, przedstawiciele rad osiedli, rad sołeckich oraz rady gminy. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących uchwały.

O inicjatywie lokalnej, dobrych praktykach z całej Polski, formach realizacji przedsięwzięć opowie doradca z Centrum PISOP Pani Anna Paulina Matczuk. 

Polecamy zapoznać się z podstawowymi informacjami znajdującymi się z menu bocznym "inicjatywa lokalna". Znajdą tam Państwo również tekst projektu uchwały.

Serdecznie zapraszamy!

 

DO GÓRY