Pakiet dla średnich miast - wsparcie dla rozwoju

Przyjęta przez Rząd w dniu 14 lutego 2016 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyznacza nowy paradygmat rozwoju, opierający się na rozwoju terytorialnie zrównoważonym, uznającym różnorodność i specyfikę wszystkich terytoriów, a także włączający je wszystkie w procesy rozwojowe, dzięki właściwemu zidentyfikowniu i wspieraniu ich indywidualnych zasobów. Ministerstwo Rowoju, wcielając w życie założenia Strategii, opracowało szczegółowe narzędzia wsparcia tworzące Pakiet dla średnich miast.

 

Czerwcowe konsultacje w ramach Punktu Informacyjnego FE

Przedsiębiorco!

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne indywidualne konsultacje, które odbędą się 12 czerwca 2017 r., w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (sala 103) w godzinach 09:00-13:00.

Lipcowe konsultacje w ramach Punktu Informacyjnego FE

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zapraszają wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne indywidualne konsultacje, które odbędą się 4 lipca 2017 r., w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (sala 101) w godzinach 09:00-13:00.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego - nabór wniosków

Przedsiębiorco!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 30 czerwca 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lipca 2017 r. do godziny 15.30.

DO GÓRY